Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2012
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe shpërblime në funksionin e Presidentit për periudhën janar – 24 korrik 2012 në vlerën 1 256 866 lekë
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja Zonja Teuta Topi, të ardhura nga paga dhe shpërblime në funksionin e përgjegjëses së sektorit të Politikave të Zhvillimit Rural në MBUMK, janar - 24 korrik 2012, vlera 425 176 lekë.
2) Vajza Nada Topi, të ardhura nga paga dhe shpërblime në Bankën e Shqipërisë, janar - 24 korrik 2012, në vlerën 734 052 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me - 4 312 2012 lekë.
2) Gjendja cash pakësuar me - 200 000 lekë.
3) Kredi për shtëpi banimi nga Enti i Banesave, detyrimi financiar i pashlyer, 850 000 lekë.
4) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me - 96 753 lekë.
5) Vajza, Nada Topi, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 8 457 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2012
expenseDesc
Realizuar ndërtime banese për periudhën janar – korrik 2012 në vlerën e paguar 5 798 012 lekë. Sipas kontratë porosisë të datës 20. 01. 2009 për ndërtim banese dykatëshe plus kat nëntokësor, çdo kat sipërfaqe prej 288 m2, afat punimesh katërvjeçar. Trualli i ndërtimit i deklaruar më parë me sipërfaqe 1070 m2 në zonën Shkozë Tiranë. Pala e porositur shoqëria BEFITA shpk.