Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si kryetar i Gjykatës Kushtetuese, 2 215 140 lekë.
2) Të ardhura nga paga si pedagog i jashtëm i Shkollës së Magjistraturës, 39 320 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si Nëndrejtore tek shkolla “Jeronim De Rada”, 74 450 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga ISSH si pagesa për barrëlindje, 290 416 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion1.02
Të tjera
1) Gjendje llogari bankare e pagës, 60 901 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 15 100 005 lekë për kredi bankare marrë më 02.12.2013 për blerje ap. dhe garazh me principal 16 800 000 lekë, afat shlyerje 20 vjet, këst mujor 109 1118 lekë dhe interes 5.04%, bashkëshortja si dorëzanë.
3) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare të pagës, 293 116 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Detyrime të paguara në vlerën -1 180 929 lekë për kredi bankare marrë më 02.12.2013 për blerje apartament dhe garazh me principal 16 800 000 lekë, afat shlyerje 20 vjet, këst mujor 109 1118 lekë dhe interes 5.04%, bashkëshortja si dorëzanë.