Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si kryetar i Gjykatës Kushtetuese, 2 215 140 lekë.
2) Të ardhura nga paga si pedagog i jashtëm i Shkollës së Magjistraturës, 39 320 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si Nëndrejtore tek shkolla “Jeronim De Rada”, 74 450 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga ISSH si pagesa për barrëlindje, 290 416 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function1.02
Others
1) Gjendje llogari bankare e pagës, 60 901 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 15 100 005 lekë për kredi bankare marrë më 02.12.2013 për blerje ap. dhe garazh me principal 16 800 000 lekë, afat shlyerje 20 vjet, këst mujor 109 1118 lekë dhe interes 5.04%, bashkëshortja si dorëzanë.
3) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare të pagës, 293 116 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Detyrime të paguara në vlerën -1 180 929 lekë për kredi bankare marrë më 02.12.2013 për blerje apartament dhe garazh me principal 16 800 000 lekë, afat shlyerje 20 vjet, këst mujor 109 1118 lekë dhe interes 5.04%, bashkëshortja si dorëzanë.