Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 28)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Albana SHTYLLA Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Artan BROCI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Astrit HAXHIALUSHI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Besim TREZHNJEVA Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Brunilda KADI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Bujar NISHANI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Dritan HALLUNAJ Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Elda VRIONI Inspektor Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Elvis ÇEFA Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Eneida CIVICI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Enkelejd ALIBEAJ Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Flamur KAPLLANI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Gerd HOXHA Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Gjin GJONI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Hajrie MUÇMATA Inspektor Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Hysen SALIKO Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Ilir MUSTAFAJ Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Ilir PANDA Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Zv/Kryetar Këshilli i Lartë i Drejtësisë - Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Lulëzim LELÇAJ Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Nasip NAÇO Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Neritan CENA Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Selim KRYEZIU Inspektor Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Sokol ÇOMO Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Toni GOGU Drejtor Keshilli I Larte I Drejtesise
Tritan HAMITAJ Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Vangjel KOSTA Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Xhezair ZAGANJORI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Ylli MANJANI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
  • < Më para
  • 1
  • Më pas >