Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga neto si kryetar i Gjykatës së Lartë si edhe pagesat për shkak të funksionit si anëtar i KLD-së, Bordit Drejtues të Magjistraturës në ZABGJ, 2 017 000 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia dhe udhëheqje në master dhe doktoraturë në Fakultetin e Drejtësisë, Shkollën e Magjistraturës dhe Insitutin e Studimeve Europiane, 1 191 000 lekë.
3) Të ardhura nga mësimdhënia dhe udhëheqja shkencore në Universitetin 'Luarasi', 263 540 lekë.
4) Të ardhura nga bashkëpunimi me fondacionin Hanns Seidel dhe Institutin e Studimeve Politike, Tiranë, 298 euro + 155 000 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Bashkëshortja, zonja Neriman Zaganjori, të ardhura nga interesat e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 104 972 lekë.
2) Të ardhura nga interesat vjetore të shumës së investuar në obligacione, 243 695 lekë.
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qiraja (kati i parë + bodrum), 1 764 000 lekë, pjesë e regjimit martesor, (50 % me 50 % me bashkëshorten).
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
1) Të ardhura nga shitja e librit, 191 100 lekë.
2) Të ardhura nga botimi i librit ' Menschenrechte in Ost und Mittel Europa' si dhe tryeza e organizuar për gjykimin administrativ nga IRZ, 380 euro.
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, znj. Neriman Zaganjori, të ardhura nga puna si notere, 1 543 000 lekë.
2) Djali, z. Renis Zaganjori, të ardhura nga paga vjetore neto në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, 1 439 482 lekë.
3) Djali, z. Renis Zaganjori, të ardhura nga mësimdhënia në Universitetin e Tiranës, 34 608 lekë.
4) Djali, z. Renis Zaganjori, të ardhura nga mësimdhënia në Universitetin 'Luarasi', 556 144 lekë.
5) Djali, z. Renis Zaganjori, të ardhura nga dhënia me qira e apartamentit në Durrës përmes AIRBNB, 1 281 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është shtuar, 10 210 euro, pjesa takuese 50 %.
2) Gjendja e llogarisë bankare të djalit, z. Merlind Zaganjori në Deutsche Bank, kaluar nga prindërit për studime në Gjermani, 13 700 euro.
3) Gjendja e kartës së kreditit Premium në një bankë të nivelit të dytë, 291 000 lekë.
4) Gjendja e kartës së kreditit normale në një bankë të nivelit të dytë, 169 607 lekë.
5) Bashkëshortja, znj. Neriman Zaganjori, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 924 lekë.
6) Bashkëshortja, znj. Neriman Zaganjori, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 27 000 lekë.
7) Bashkëshortja, znj. Neriman Zaganjori, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 800 lekë.
8) Djali, z. Renis Zaganjori, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, tërhequr nga llogaria në lekë dhe konvertim në euro i të ardhurave nga mësimdhënia e paga, shtuar me + 7291 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka