Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga neto si Ministër i Drejtësisë, 1 566 461 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura nga shpërblimi për pjesëmarrje në mbledhjet e KKT, 85 000 lekë.
2) Të ardhura si anëtar i KLD, 102 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, znj. Etleva Cico, të ardhura nga paga si Drejtore Ekzekutive IPP, 928 122 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga konsulencë për FINEUROP, 4 720 euro.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga konsulencë për Qendra e Studimeve Future, 4 000 euro.
4) Bashkëshortja, të ardhura nga konsulencë për EU Center Shkodra, 200 euro.
5) Bashkëshortja, të ardhura nga konsulencë për Abkons, 750 000 lekë.
6) Bashkëshortja, të ardhura nga konsulencë për Council of Europe, 3 000 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Shitur tokë me sip. 1500 m2, 67 000 euro, pjesë e regjimit martesor.
2) Shitur tokë me sip. 400 m2, 9 000 euro, pjesë e regjimit martesor.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Gjendje llogari rrjedhëse, shtuar me 779 136 lekë.
2) Gjendje llogari rrjedhëse, shtuar me 477 euro.
3) Bashkëshortja, znj. Etleva Cico, gjendje llogari rrjedhëse, shtuar me 4 000 euro.
4) Bashkëshortja, gjendje llogari rrjedhëse, shtuar me 928 122 lekë.
5) Bashkëshortja, gjendje llogari rrjedhëse, pakësuar me 13 696 euro.
6) Bashkëshortja, gjendje llogari rrjedhëse, shtuar me 2 785 euro.
7) Bashkëshortja, detyrim i pashlyer overdraft, 16 727 lekë.
8) Djali, Redi Manjani, gjendje llogari rrjedhëse, 6 500 euro, transferuar nga e ëma për shpenzime studimesh.
9) Djali, Redi Manjani, gjendje llogari rrjedhëse, 910 euro, transferuar nga e ëma për shpenzime studimesh.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer së bashku me bashkëshorten në vitin 2016 -2 831 261 lekë për një kredi për shtëpi me principal 5 000 000 lekë, për të cilën mbeten pashlyer më 31 dhjetor 2 628 907 lekë.
2) Shlyer së bashku me bashkëshorten në vitin 2016 -17 333 euro për leasing veture me vlerë 24 000 euro, për të cilën mbeten pashlyer më 31 dhjetor 9 793 euro.
3) Shlyer në vitin 2016 -44 euro për detyrim karte krediti, për të cilën më 31 dhjetor mbeten pashlyer 3 599 euro.