Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si gjyqtar dhe pagesa e telefonit, 1 372 121 lekë.
2) Të ardhura si anëtar i KLD-së, 194 942 lekë.
3) Të ardhura nga mësimdhënia në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti Justiniani i I, 212 600 lekë.
4) Të ardhura nga mësimdhënia, në Fakulteti Ekonomik në Universitetin e Tiranës, 431 062 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhurat nga interesat e një depozite prej 3 000 000 lekësh, në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 170 100 lekë.
2) Të ardhurat nga interesat e një depozite prej 2 500 000 lekësh, në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 196 717 lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, të ardhura nga puna në gjimnazin “Partizani”, 707 171 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 212 600 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 300 000 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 194 942 lekë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 240 730 lekë.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 431 062 lekë.