Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si gjyqtar dhe pagesa e telefonit, 1 372 121 lekë.
2) Të ardhura si anëtar i KLD-së, 194 942 lekë.
3) Të ardhura nga mësimdhënia në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti Justiniani i I, 212 600 lekë.
4) Të ardhura nga mësimdhënia, në Fakulteti Ekonomik në Universitetin e Tiranës, 431 062 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhurat nga interesat e një depozite prej 3 000 000 lekësh, në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 170 100 lekë.
2) Të ardhurat nga interesat e një depozite prej 2 500 000 lekësh, në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 196 717 lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, të ardhura nga puna në gjimnazin “Partizani”, 707 171 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 212 600 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 300 000 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 194 942 lekë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 240 730 lekë.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 431 062 lekë.