Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2007
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura vjetore nga paga si zv.Kryetar në shumën 1 462 137 Lekë
2) Të ardhura nga pjesëmarrja në mbledhje në KLD në vlerën 431 414 Lekë
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, znj.Drita Panda, të ardhura nga paga si Drejtuese e Administratës Gjyqësore pranë Gjykatës Kushtetuese, në shumën 995 491 Lekë
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjeraNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2007
expenseDesc
Shuma e detyrimit financiar të shlyer përgjatë vitit është 210 000 lekë për kredinë për blerje banese e akorduar nga Këshilli i Ministrave në vitin 1999 dhe detyrimi i mbetur është 1 288 962 lekë