Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2007
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura vjetore nga paga si zv.Kryetar në shumën 1 462 137 Lekë
2) Të ardhura nga pjesëmarrja në mbledhje në KLD në vlerën 431 414 Lekë
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, znj.Drita Panda, të ardhura nga paga si Drejtuese e Administratës Gjyqësore pranë Gjykatës Kushtetuese, në shumën 995 491 Lekë
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
OthersNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2007
expenseDesc
Shuma e detyrimit financiar të shlyer përgjatë vitit është 210 000 lekë për kredinë për blerje banese e akorduar nga Këshilli i Ministrave në vitin 1999 dhe detyrimi i mbetur është 1 288 962 lekë