Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 755 336 Lekë nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Lartë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 208 250 Lekë nga qiraja e apartamentit.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Pakësuar me 179 370 Lekë likuiditetet në bankë, gjendja e të cilave është në vlerën 1 648 232 Lekë. Burimi i krijimit: Të ardhurat nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Lartë.
2) Shtuar me 805 Euro llogaria rrjedhëse bankare, gjendja e të cilës është në vlerën 4 669.11 Euro. Burimi i krijimit: Kursimet.
3) Shtuar me 350 000 Lekë gjendja e mjeteve monetare në cash të bashkëshortëve Z.Ilir Panda dhe Znj.Drita Panda. Gjendja e parave në cash është 1 450 000 Lekë. Burimi i krijimit: Kursime.
4) Bashkëshortja Znj.Drita Panda, pakësuar me 279 379 Lekë likuiditetet në bankë, gjendja e të cilave është në vlerën 87 759 Lekë. Burimi i krijimit: Të ardhura nga pensioni.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk kaNuk ka