Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe shpërblime si Gjyqtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, shuma 3 851 980 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 55 563 Lekë nga mësimdhënia si pedagoge e jashtme në Shkollën e Magjistraturës, Tiranë.
3) Të ardhura në vlerën 134 032 Lekë nga mësimdhënia si pedagoge e jashtme pranë Universitetit Luarasi në Tiranë.
4) Të ardhura neto në vlerën 1 020 Euro nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) –Zyra në Budapest në bazë të 2 kontratave për Bashkëpunëtor të Jashtëm për trajnime.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, të ardhura neto në vlerën 2 050 000 Lekë nga paga në shoqëri private gjatë vitit 2018.
2) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, të ardhura neto nga paga si menaxher projekti, shuma 437 030 Lekë.
3) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, të ardhura në vlerën 2 790 Euro nga qiradhënia.
4) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, të ardhura në vlerën 306 000 Lekë nga qiradhënia.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 1 719 185 Lekë në gjendjen e llogarisë rrjedhëse nga të ardhurat e përfituara në vitin 2018 nga paga dhe mësimdhënia. Llogari rrjedhëse është ndarë në dy llogari të tjera në të njëjtën bankë.
2) Pakësuar me 77 Lekë gjendja e llogarisë rrjedhëse duke sjellë edhe mbylljen e llogarisë.
3) Gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer të Kartës së Kreditit Master Card është 17.2 Euro.
4) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, pakësuar me 26 627 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse për shpenzime familjare gjatë vitit 2018. Burimi i të ardhurave të kësaj llogarie janë nga pagat neto si menaxher projekti.
5) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, pakësuar me 995 850 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse për shpenzime familjare gjatë vitit 2018. Burimi i të ardhurave është nga pagat neto në shoqërinë private dhe nga qiradhënia.
6) Bashkëshortët kanë shtuar me 3 767 Euro llogarinë rrjedhëse të përbashkët me të ardhurat e vitit 2018 të tilla si shuma 2 790 Euro (neto) nga qiradhënia, shuma 1 020 Euro (neto) si e ardhura bashkëshortes sipas dy Kontratave me ILO për Bashkëpunëtor të Jashtëm për Trajnime.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar për vitin 2018 shuma 2 595 Lekë për detyrimin e mbetur të Kartës Visa, gjendja e të cilës është 0 Lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Ilirjan Lame, shpenzuar për vitin 2018 shumën 1 610 Lekë për detyrimin e mbetur të Kartës Visa, gjendja e të cilës është 0 Lekë.