Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 163 301 Lekë nga detyra e Prefektit të Qarkut Tiranë për periudhën nga 11 Nëntori 2020 (data e emërimit) deri më 31 Dhjetor 2020.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja Znj.Edlira Gogu, të ardhura në vlerën 300 000 Lekë si drejtore ekzekutive e Qendrës Komunitare “Profamilja” për periudhën 11 Nëntor 2020 deri më 31 Dhjetor 2020.
2) E bija Znj.Antonia Gogu, të ardhura në vlerën 200 000 Lekë si Koordinatore Psikosociale në Qendrën Komunitare “Profamilja” për periudhën 11 Nëntor 2020 deri më 31 Dhjetor 2020.
3) I biri Z.Teojorg Gogu, të ardhura në vlerën 100 000 Lekë si specialist i medias në Qendrën Komunitare “Profamilja” për periudhën 11 Nëntor 2020 deri më 31 Dhjetor 2020.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Bashkëshortët, pronarë me pjesë takuese 50% secili, të një Are në Tiranë me vlerë 3 400 000 Lekë dhe me sipërfaqe 1 862 m2, blerë në dhjetor të vitit 2006 me kredi bankare. Ndërtuar një banesë me materiale të lehta, panele sanduiç me sipërfaqe 244 m2 dhe me vlerë 5 400 000 Lekë. Burimi: Të ardhurat ndër vite.
2) Gjendje likuiditeti në llogaritë respektive me pjesë takuese 50% sipas regjimit martesor: 95.31 Euro; 25 054.16 Lekë; 54.81 Dollarë.
3) Gjendje 259 180.33 Euro në llogarinë bankare me pjesë takuese 50% sipas regjimit martesor.
4) Gjendje 1 500 000 Lekë të mjeteve monetare në cash me pjesë takuese 50% sipas regjimit martesor.
5) Bashkëshortja Znj.Edlira Gogu, gjendje 8 242.69 Lekë në llogarinë bankare me pjesë takuese 50% sipas regjimit bashkëshortor.
6) E bija Znj.Antonia Gogu, gjendje likuiditeti në llogaritë respektive: 5 379.06 Lekë dhe 1 130.32 Euro.
7) I biri Z.Teojorg Gogu, gjendje likuiditeti në llogaritë respektive: 129 126.39 Lekë dhe 36.34 Euro.
8) Bashkëshortja Znj.Edlira Gogu, pronare me pjesë takuese 50% sipas regjimit bashkëshortor të një automjeti me vlerë 4 800 Euro tip “Benz E 320 CDI” të blerë në vitin 2017.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Subjekti ka shpenzuar 24 244 Lekë për shlyerjen e kredisë bankare të marrë në shkurt të vitit 2007 në vlerën 7 600 000 Lekë, me afat 30 vjet dhe këst mujor 24 244.01 Lekë. Mbeten ende për t’u shlyer 4 517 364 Lekë principali dhe 185 977 Lekë interes deri në maturim.