Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 163 301 Lekë nga detyra e Prefektit të Qarkut Tiranë për periudhën nga 11 Nëntori 2020 (data e emërimit) deri më 31 Dhjetor 2020.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja Znj.Edlira Gogu, të ardhura në vlerën 300 000 Lekë si drejtore ekzekutive e Qendrës Komunitare “Profamilja” për periudhën 11 Nëntor 2020 deri më 31 Dhjetor 2020.
2) E bija Znj.Antonia Gogu, të ardhura në vlerën 200 000 Lekë si Koordinatore Psikosociale në Qendrën Komunitare “Profamilja” për periudhën 11 Nëntor 2020 deri më 31 Dhjetor 2020.
3) I biri Z.Teojorg Gogu, të ardhura në vlerën 100 000 Lekë si specialist i medias në Qendrën Komunitare “Profamilja” për periudhën 11 Nëntor 2020 deri më 31 Dhjetor 2020.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Bashkëshortët, pronarë me pjesë takuese 50% secili, të një Are në Tiranë me vlerë 3 400 000 Lekë dhe me sipërfaqe 1 862 m2, blerë në dhjetor të vitit 2006 me kredi bankare. Ndërtuar një banesë me materiale të lehta, panele sanduiç me sipërfaqe 244 m2 dhe me vlerë 5 400 000 Lekë. Burimi: Të ardhurat ndër vite.
2) Gjendje likuiditeti në llogaritë respektive me pjesë takuese 50% sipas regjimit martesor: 95.31 Euro; 25 054.16 Lekë; 54.81 Dollarë.
3) Gjendje 259 180.33 Euro në llogarinë bankare me pjesë takuese 50% sipas regjimit martesor.
4) Gjendje 1 500 000 Lekë të mjeteve monetare në cash me pjesë takuese 50% sipas regjimit martesor.
5) Bashkëshortja Znj.Edlira Gogu, gjendje 8 242.69 Lekë në llogarinë bankare me pjesë takuese 50% sipas regjimit bashkëshortor.
6) E bija Znj.Antonia Gogu, gjendje likuiditeti në llogaritë respektive: 5 379.06 Lekë dhe 1 130.32 Euro.
7) I biri Z.Teojorg Gogu, gjendje likuiditeti në llogaritë respektive: 129 126.39 Lekë dhe 36.34 Euro.
8) Bashkëshortja Znj.Edlira Gogu, pronare me pjesë takuese 50% sipas regjimit bashkëshortor të një automjeti me vlerë 4 800 Euro tip “Benz E 320 CDI” të blerë në vitin 2017.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Subjekti ka shpenzuar 24 244 Lekë për shlyerjen e kredisë bankare të marrë në shkurt të vitit 2007 në vlerën 7 600 000 Lekë, me afat 30 vjet dhe këst mujor 24 244.01 Lekë. Mbeten ende për t’u shlyer 4 517 364 Lekë principali dhe 185 977 Lekë interes deri në maturim.