Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si gjyqtar i Gjykatës së Apelit Vlorë, 1 356 022 lekë.
2) Të ardhura si anëtar i KLD-së, 112 200 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Nëna, të ardhura nga pensioni i pleqërisë, 105 953 lekë.
2) Djali, të ardhura nga paga si specialist në Ministrinë e Drejtësisë, 532 326 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga paga në sektorin privat, 264 000 lekë.
4) Nusja e djalit, të ardhura të siguruara nga dhuratat për martesë, 1 600 000 lekë
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Të ardhura nga shitja e një magazine në fshatin Qinam-Kolonjë, 2 000 000 lekë.
2) Gjendja cash, pakësuar me 4 600 000 lekë.
3) Të ardhura nga toka bujqësore, pemëtaria dhe bletari, në pronësi të familjes, në fshatin Qinam të Kolonjës, 1 100 000 lekë.
4) Djali, Ibrahim Saliko pronar me 100 % i një banese, me sip. 86,89 m2, vlera 53 000 euro.
5) Nusja e djalit, shpenzime për blerje automjeti, 3 200 euro.