Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si gjyqtar i Gjykatës së Apelit Vlorë, 1 356 022 lekë.
2) Të ardhura si anëtar i KLD-së, 112 200 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Nëna, të ardhura nga pensioni i pleqërisë, 105 953 lekë.
2) Djali, të ardhura nga paga si specialist në Ministrinë e Drejtësisë, 532 326 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga paga në sektorin privat, 264 000 lekë.
4) Nusja e djalit, të ardhura të siguruara nga dhuratat për martesë, 1 600 000 lekë
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Të ardhura nga shitja e një magazine në fshatin Qinam-Kolonjë, 2 000 000 lekë.
2) Gjendja cash, pakësuar me 4 600 000 lekë.
3) Të ardhura nga toka bujqësore, pemëtaria dhe bletari, në pronësi të familjes, në fshatin Qinam të Kolonjës, 1 100 000 lekë.
4) Djali, Ibrahim Saliko pronar me 100 % i një banese, me sip. 86,89 m2, vlera 53 000 euro.
5) Nusja e djalit, shpenzime për blerje automjeti, 3 200 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka