Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si gjyqtare e rrethit Tiranë 1 130 872 (një milion e njëqind e tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti Andi Civici të ardhura nga paga dhe dieta si gjyqtar i Gjykatës së Apelit në Vlorë 1 281 215 (një milion e dyqind e tetëdhjetë e një mijë e dyqind e pesëmbëdhjetë) lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraBashkëshortët kanë shitur një makinë në vlerën 15 800 euro dhe kanë blerë një makinë tjetër me vlerë 13 500 euro. Bashkëshortët kanë blerë një garazh në vlerën 920 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc