Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si gjyqtare e rrethit Tiranë 1 130 872 (një milion e njëqind e tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti Andi Civici të ardhura nga paga dhe dieta si gjyqtar i Gjykatës së Apelit në Vlorë 1 281 215 (një milion e dyqind e tetëdhjetë e një mijë e dyqind e pesëmbëdhjetë) lekë.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersBashkëshortët kanë shitur një makinë në vlerën 15 800 euro dhe kanë blerë një makinë tjetër me vlerë 13 500 euro. Bashkëshortët kanë blerë një garazh në vlerën 920 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc