Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Ministër, 1 751 572 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura nga pjesëmarrja në Këshillin Kombëtar të Territorit, 60 000 lekë.
2) Të ardhura nga pjesëmarrja si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 80 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Theodhora Naco, të ardhura nga paga pranë Drejtorisë Rajonale të SHKP Tiranë, 634 273 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Gjendje depozitë bankare, 287 000 lekë.
2) Gjendje depozitë bankare, 1 013 380 lekë.
3) Gjendje depozitë bankare, 300 000 lekë.
4) Bashkëshortja, depozitë në bankë të nivelit të dytë në vlerën 500 euro.
5) Bashkëshortja, deklaron në vitin 2015, veturë tip Benz, 7 000 euro.
6) Vjaza, Betina Naco, deklaron në vitin 2015 se ka mbyllur aktivitet privat, agjensi udhëtimesh.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Shlyer ndër vite -3 847 212 lekë për kredi bankare në bankë të nivelit të dytë, marrë për blerje banese në vitin 1999, me principal 5 000 000 lekë, interes 3% dhe afat shlyerje 25 vjet. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 2 491 388 lekë.