Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2010
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si deputet, 2 841 400 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Theodhora Naco, të ardhura nga paga pranë Drejtorisë Rajonale të Punësimit Tiranë, 500 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Gjendje depozitë bankare, 800 000 lekë.
2) Gjendje depozitë bankare, 300 000 lekë.
3) Bashkëshortja, depozitë në bankë të nivelit të dytë në vlerën 500 euro.
4) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare, 500 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2010
expenseDesc
Shlyer në vitin 2010 -276 000 lekë për kredi bankare në bankë të nivelit të dytë, marrë për blerje banese në vitin 1999, me principal 5 000 000 lekë, interes 3% dhe afat shlyerje 25 vjet. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 3 864 000 lekë.