Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Paga vjetore Hysni Demiraj 1 229 399 lekë.
2) Pagesa si pedagog i jashtëm në vlerën 100 000 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion108%
Të tjera
1) Detyrime të papaguara në vlerën 800 000 lek për një hua marrë një personi fizik më 27.09.2006 prej 5 000 000 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 30 000 euro për një kontratë huaje të lidhur më 27.08.2013.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -1 000 000 lekë për një hua marr një personi fizik më 27.09.2006 prej 5 000 000 lekë.
2) Detyrime të paguara në vlerën -2 000 euro për një kontratë sipërmarrje me Park-Construction-Albania shpk.