Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2012
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetPaga vjetore Hysni Demiraj 1 223 403 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Detyrime të papaguara në vlerën 1 800 000 lek për një hua marrë një personi fizik më 27.09.2006 prej 5 000 000 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 6 500 euro për një kontratë sipërmarrje me Park-Construction-Albania shpk.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2012
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -500 000 lekë për një hua marr një personi fizik më 27.09.2006 prej 5 000 000 lekë.
2) Detyrime të paguara në vlerën -500 euro për një kontratë sipërmarrje me Park-Construction-Albania shpk.