Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2008
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Paga vjetore Hysni Demiraj si Gjyqtar 791 670 lekë.
2) Shpërblime 26 500 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshPagesa si anëtar i KLD 110 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesInteresa bankare në vlerën 54 665 lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja paga në vlerën 320 000 lekë.
2) Bashkëshortja shpërblime në vlerën 10 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion120%
Të tjeraDetyrime të papaguara në vlerën 3 800 000 lekë për një hua marrë një personi fizik më 27.09.2006 prej 5 000 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2008
expenseDesc
Detyrime të paguara në vlerën -600 000 lekë për një hua marrë një personi fizik më 27.09.2006 prej 5 000 000 lekë.