Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2009
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Paga vjetore Hysni Demiraj pranë Gjykatës së Apelit 567 018 lekë.
2) Paga vjetore Hysni Demiraj pranë Gjykatës së Gjirokastrës 395 835 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshPagesa si antar i KLD 120 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja paga në vlerën 450 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion112%
Të tjera
1) Detyrime të papaguara në vlerën 3 200 000 lek për një hua marrë një personi fizik më 27.09.2006 prej 5 000 000 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 12 500 euro për një kontratë sipërmarrje me Park-Construction-Albania shpk.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2009
expenseDesc
Detyrime të paguara në vlerën -600 000 lekë për një hua marr një personi fizik më 27.09.2006 prej 5 000 000 lekë.