Transaksion Thesari - Aparati Ministrise se Drejtesise (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 415


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
2318700 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2313600 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2310300 Shpenz. per rritjen e AQT - terrene te shtresave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312117 Shpenz. per rritjen e AQT - terrenet sportive Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2316300 Shpenz. per rritjen e AQT - vaj Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312114 Shpenz. per rritjen e AQT - varrezat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2310500 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6025400 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029003 Shpenzime gjyqesore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6027300 Shpenzime kompensimi per shpronesim ne te kaluaren Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029006 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029002 Shpenzime per aktivitete sociale per personelin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6027500 Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6027400 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6027401 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029005 Shpenzime per honorare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6024202 Shpenzime per hotele Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6027200 Shpenzime per kompensim per burgosjet e padrejta Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6027100 Shpenzime per kompensim per ish te perndjekurit politike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6027900 Shpenzime per kompensime te tjera te papaguara Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6028100 Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6025500 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6025600 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6025300 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6025200 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6025800 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6025700 Shpenzime per mirembajtjen e rezerves shteterore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6025100 Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029007 Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029001 Shpenzime per pritje e percjellje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021010 Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6026100 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6026400 Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6026300 Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6026200 Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029004 Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061041 Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029008 Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029099 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029009 Shpenzime per terheqjen e limitit te arkes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6024201 Shpenzime per udhetime jashte shtetit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6028200 Shpenzime te tjera lidhur me huamarrjen Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6009100 Shpenzime te tjera personeli Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6026900 Shpenzime te tjera qiraje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6780200 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per pagesen e detyrimeve te prapambetura te rimbursimit te Tatim Fitimit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6780100 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme per pagesen e detyrimeve te prapambetura te rimbursimit te TVSH Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6023900 Shpenzime te tjera transporti Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6023300 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6003200 Shperblim nga taksa e solidaritetit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060013 Shperblim per ish-ushtaraket Thesari 2014 Thesari 2015-2016