Transaksion Thesari - Aparati Ministrise se Drejtesise (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 415


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6044003 Transferta per shoqerite e invalideve te luftes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044004 Transferta per shoqerite e invalideve te punes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044001 Transferta per shoqerite e jetimeve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044002 Transferta per shoqerite e te verberve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6063100 Transferta per shpronsimin per interes publik te pronareve te pasurive te pa lujteshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061006 Transferte per mbulimin e perqindjeve te normave te interesave bankare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7030100 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7030200 TVSH mbi mallrat e importuara Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6024100 Udhetim i brendshem Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6024200 Udhetim jashte shtetit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022002 Uje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021001 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
0000000 Unspecified Thesari 2014 Thesari 2015-2016
5800610 Xhirime brendshme per veprime me llogarite speciale- Per shpronesimet,kompesimi pronave,te perndjekurit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
5800888 Xhirime brendshme, per diferencat e rakordimeve nga vitet e meparshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016