Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019

Notice: Undefined index: Magenta in /home/spending/application/views/scripts/moneypower/view.phtml on line 430
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 2 024 485 Lekë nga paga si Kryeministër i Shqipërisë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritTë ardhura neto në vlerën 4 633 760 Lekë nga krijimtaria artistike - shitja e punëve artistike.
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, të ardhura neto në vlerën 2 380 000 Lekë nga paga.
2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, të ardhura neto në vlerën 1 876 793 Lekë për konsulenca dhe ekspertiza të ndryshme.
3) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, të ardhura neto në vlerën 2 717 178 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti në Tiranë.
4) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, të ardhura neto në vlerën 2 782 Lekë nga interesat bankare.
5) Djali, Z. Gregor Rama, të ardhura në vlerën 12 000 Euro nga shitja e një automjeti të tipit Audi.
6) Djali, Z. Gregor Rama, të ardhura neto në vlerën 27 150 Euro nga shitja e veprave të artit (pasi është likuiduar detyrimi tatimor i tatimit në burim).
7) Djali, Z. Gregor Rama, të ardhura në vlerën 36 481 Euro nga likuidimi. Gregor Rama është aksioner i vetëm i shoqëisë Magenta shpk me NIPT L81616023T e themeluar në 16.04. 2018 dhe e Likuiduar në 11. 01. 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë vjetore me 428 348 Lekë nga të ardhurave personale i shtohen gjendjes në llogarinë bankare më 31.12.2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, shtesë 6 866 126 Lekë i të ardhurave personale si gjendje në llogari në bankare më 31.12.2019
3) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, pakësuar me 86 000 Lekë gjendjen e mjeteve monetare cash.
4) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, pronare 100% e pasurisë së paluajtshme “tokë trualli” me sipërfaqe 80 m2, të blerë në 2019 në vlerën 3 000 000 Lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, kredi bankare në shumën 80 000 Euro, marrë në 22.10.2013 me afat 10 vjet, për të cilën ka likuiduar në vitin 2019 shumën 4 380 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e detyrimit 17 807 Euro.
6) Djali, Z. Gregor Rama, shtesë 13 788 Lekë në llogarinë bankare.
7) Djali, Z. Gregor Rama, shtesë 42 961 Euro në llogarinë bankare.
8) Djali, Z. Grigor Rama, blerë automjet të tipit BMW në shumën 15 000 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, shpenzuar shumën 4 380 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në vlerën 80 000 Euro në 2013.
2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, shpenzuar shumën 3 000 000 Lekë për blerjen e pasurisë së paluajtshme, tokë truall me sipërfaqe 80 m2.
3) Djali, Z. Grigor Rama, shpenzuar shumën 15 000 Euro për blerjen e automjetit të tipit BMW.
4) Djali, Z. Gregor Rama, shpenzuar shumën 360 000 Lekë për shlyerjen e detyrimit të kontratës së qirasë deri në 31.07.2019.
5) Djali, Z. Gregor Rama, shpenzuar shumën 150 000 Lekë për shlyerjen e detyrimit të kontratës së qirasë që prej 01.08.2019.