Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 76)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Migena LASKA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Mihallaq BLETA Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Lezhë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë - Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë
Milan LASKAJ Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tropojë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan
Milena HARITO Këshilli i Ministrave Këshilli i Ministrave
Miliana MUCA Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Milva EKONOMI Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II - Këshilli i Ministrave PS mandati III Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Mimi KODHELI Deputet Legjislatura IX - Këshilli i Ministrave Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave
Mimoza HAFIZI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Mimoza HALIMI Ambasador Ambasada Shqiptare në Bashkimin Europian
Mimoza BRAHIMI Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Mimoza HAJDARMATAJ Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Mina KUSTA Drejtor Ekzekutiv Albcontrol SHA
Mira HOXHA Ambasador Ambasada Shqiptare në Hungari
Mira RAKACOLLI(KAPISYZI) Zv/ministër Drejtoria e Pergjithshme e Pronesie Industriale
Mira SHEHU Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Miranda RIRA Deputet i Parlamentit - Kryebashkiak 2015 Kuvendi i Shqipërisë - Bashkia Prrenjas
Miranda ANDONI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë Përmet - Gjykata e Apelit Gjirokastër
Miranda BUSHI Prokuror - Prokuror Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Miranda NAKAJ Avokati i Pergjithshem i Shtetit Avokatura e Shtetit
Mirela FANA Gjyqtar Gjykata e Lartë
Mirela FERRACAKU Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Mirela KAPO Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Kruje
Mirela KARABINA Këshilli i Ministrave Këshilli i Ministrave
Mirela KASTRATI Këshilltar KPK
Mirela KUMBARO FURXHI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II - Këshilli i Ministrave PS mandati III Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Ministër i Kulturës - Këshilli i Ministrave
Mirela ZAVALANI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Fier - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë
Moisi DUDA Prokuror Prokuroria e Apelit Durres
Monika KRYEMADHI Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Muhamet GJIKA Drejtor Ekzekutiv Ujesjelles Kanalizime Vore
Muharem ÇAKAJ Anëtar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve - Anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik - Drejtor Ekzekutiv  Komisioni Qendror I Zgjedhjeve - KPP - Drejtoria e Shërbimeve Juridike - Ministria e transportit dhe Infrastrukturës
Muharem RAMA Kryebashkiak Bashkia Dibër
Musa ULQINI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Mustafa TURKU Prokuror - Prokuror Prokuroria Elbasan - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan
Mynyr KONI Rektor Universiteti Universiteti i Tiranës
Myqerem TAFAJ Deputet i Parlamentit - Këshilli i Ministrave Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave
Myslim MURRIZI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë