Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga puna nuk ka për shkak të vendimit të KLD-së për heqje imuniteti dhe pezullim nga detyra.
2) Të ardhura nga puna e bashkëshortit nuk ka për shkak të penalizmit dhe shkarkimit nga detyra e prokurorit.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 9 497 dollarë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 403 065 lekë.
3) Kredi bankare, detyrimi financiar i pashlyer, 33 980 euro.
4) Detyrim i pashlyer ndaj një personi të tretë, 40 000 euro.
5) Detyrim i pashlyer sipas një kontrate huaje, 10 000 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka