Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga puna nuk ka për shkak të vendimit të KLD-së për heqje imuniteti dhe pezullim nga detyra.
2) Të ardhura nga puna e bashkëshortit nuk ka për shkak të penalizmit dhe shkarkimit nga detyra e prokurorit.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 9 497 dollarë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 403 065 lekë.
3) Kredi bankare, detyrimi financiar i pashlyer, 33 980 euro.
4) Detyrim i pashlyer ndaj një personi të tretë, 40 000 euro.
5) Detyrim i pashlyer sipas një kontrate huaje, 10 000 euro.