Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 255 224 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti Z. Lekë Kodheli, të ardhura në vlerën 1 106 382 Lekë nga punësimi.
2) Djali, Z. Mikel Kodheli, të ardhura në vlerën 671 668 Lekë nga punësimi si arkitekt pranë Bashkisë Tiranë për periudhën 01.01.2019-15.11.2019.
3) Djali, Z. Mikel Kodheli, të ardhura në vlerën 50 000 Lekë nga punësimi si arkitekt pranë Studios së Projektimit Kodheli&Son për 01.12.2019-31.12.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 390 Dollarë gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, e mbyllur.
2) Pakësuar me 521 896 Lekë gjendja e depozitës bankare, e mbyllur nga subjekti.
3) Pakësuar me 1 830 Euro gjendja e depozitës bankare, e mbyllur nga subjekti.
4) Pakësuar me 6 328 Euro gjendja e depozitës bankare, e mbyllur nga subjekti.
5) Gjendja e llogarisë së pafrytshme në një bankë të nivelit të dytë, me pjesë takuese 50% është pakësuar me 541 494 Lekë.
6) Depozitë e re bankare me pjesë takuese 50% dhe me gjendje 30 000 Euro, si fonde të transferuara midis llogarive të mësipërme (6 328 Euro, 1 828 Euro, 390 Dollarë plus 2 654 087 Lekë).
7) Llogari e pafrytshme në një bankë të nivelit të dytë me pjesë takuese 50% dhe me gjendje të pandryshueshme nga deklarimi i mëparshëm.
8) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë,Visa Card me pjesë takuese 50% është 0 lekë.
9) Gjendja e llogarisë bankare të pafrytshme në një bankë të nivelit të dytë në monedhën Lekë/Euro me pjesë takuese 50% është 0.
10) Bashkëshorti, Z. Lekë Kodheli, pakësuar me 12 Euro gjendjen e llogarisë së pafrytshme në një bankë të nivelit të dytë.
11) Bashkëshortët shtesë 396 156 Lekë në llogarinë e pafrytshme me pjesë takuese 50% secili, në emër të Z. Lekë Kodheli.
12) Bashkëshortët shtesë 31 471 Lekë në llogarinë e pafrytshme me pjesë takuese 50% secili, në emër të Z. Lekë Kodheli.
13) Bashkëshortët llogari të pafrytshme në një bankë të nivelit të dytë me pjesë takuese 50% secili, në emër të Z. Lekë Kodheli dhe me gjendje të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
14) Djali, Z. Mikel Kodheli, shtesë 64 500 Lekë në llogarinë e pafrytshme në një bankë të nivelit të dytë.
15) Djali, Z. Mikel Kodheli, shtesë 48 090 Lekë në llogarinë e pafrytshme në një bankë të nivelit të dytë.
16) Z. Mikel Kodheli, pakësuar me 16 000 Euro llogarinë e pafrytshme në një bankë të nivelit të dytë të lidhur me kredinë bankare të marrë për makinën.
17) Djali, Z. Mikel Kodheli, përfituar si dhuratë nga familja (gjyshja, mami, tezja), pjesët takuese të një apartamenti në Tiranë me sipërfaqe 75 m2 duke u bërë 100% pronar i pasurisë. Apartamenti është privatizuar në 1992.
18) Djali, Z. Mikel Kodheli, blerë makinë të tipit Volkswagen Golf në vlerën 16 000 Euro me kredi bankare.
19) Djali, Z. Mikel Kodheli, kredi bankare 16 000 Euro të marrë për blerje makine Volkswagen Golf, me afat shlyerje 8 vjet, me normë interesi Libor Eur +5.23% dhe me këst mujor rreth 204 Euro Detyrimi i likuiduar gjatë vitit 2019 është 204 Euro ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 15 865 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Djali, Z. Mikel Kodheli, shpenzuar shumën 204 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në vlerën 16 000 Euro për blerje automjeti.
2) Djali, Z. Mikel Kodheli, shpenzuar shumën 16 000 Euro për blerje e automjetit Volkswagen Golf.