Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura vjetore me vlerë 876 720 Lekë, nga paga si Kryetar i Bashkisë Bulqizë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura me vlerë 142 800 Lekë, nga shërbimi si anëtar i Këshillit të Qarkut Dibër.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneTë ardhura me vlerë 80 000 Lekë nga shitja e 80% të kuotave të shoqërise A-Korabi me NIPT K97026701G, sipas kontratës të shitblerjes me datë 13.02.2017. Sipas ekstraktit historik të shoqërise pranë QKB, pjesa e kaptalit të zotëruar nga deklaruesi u zvogëlua nga 100 000 Lekë në 20 000 Lekë.
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, të ardhura me vlerë 947 157 Lekë nga paga si mjeke në Spitalin Obstetrik-Gjinekologjik Mbretëresha Geraldinë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje e llogarisë pranë Raiffeisen Bank, 900 566,35 Lekë.
2) Gjendje e llogarisë së bashkëshortes prane Credins Bank, 240 735,55 Lekë.
3) Detyrim ndaj personave të tretë me vlerë 4 000 000 Lekë, për huanë e marrë gjatë viteve 2007-2014.
4) E bija Znj. Lea Damzi, depozitë me vlerë 181 511,99 Lekë pranë BKT.
5) E bija Znj. Alisa Damzi, depozitë me vlerë 181 511,99 Lekë pranë BKT.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka