Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura vjetore me vlerë 876 720 Lekë, nga paga si Kryetar i Bashkisë Bulqizë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura me vlerë 142 800 Lekë, nga shërbimi si anëtar i Këshillit të Qarkut Dibër.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesTë ardhura me vlerë 80 000 Lekë nga shitja e 80% të kuotave të shoqërise A-Korabi me NIPT K97026701G, sipas kontratës të shitblerjes me datë 13.02.2017. Sipas ekstraktit historik të shoqërise pranë QKB, pjesa e kaptalit të zotëruar nga deklaruesi u zvogëlua nga 100 000 Lekë në 20 000 Lekë.
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, të ardhura me vlerë 947 157 Lekë nga paga si mjeke në Spitalin Obstetrik-Gjinekologjik Mbretëresha Geraldinë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje e llogarisë pranë Raiffeisen Bank, 900 566,35 Lekë.
2) Gjendje e llogarisë së bashkëshortes prane Credins Bank, 240 735,55 Lekë.
3) Detyrim ndaj personave të tretë me vlerë 4 000 000 Lekë, për huanë e marrë gjatë viteve 2007-2014.
4) E bija Znj. Lea Damzi, depozitë me vlerë 181 511,99 Lekë pranë BKT.
5) E bija Znj. Alisa Damzi, depozitë me vlerë 181 511,99 Lekë pranë BKT.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka