Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga si administrator i Ujësjellës - Kanalizimeve sh.a, Pogradec, 1 260 998 lekë.
Të ardhura nga BonuseTë ardhura neto nga dietat për vitin 2017, shuma 28 708 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e depozitës bankare në bankën Societe Generale Albania, 0 lekë.
2) Gjendja e depozitës bankare në Bankën Kombëtare Tregtare, 0 lekë.
3) Gjendja e depozitës bankare në Tirana Bank, 75 337.83 lekë. Të ardhurat janë siguruar nga puna si administrator i UK sh.a, Pogradec dhe dietat për vitin 2017.