Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto nga paga si administrator i Ujësjellës - Kanalizimeve sh.a, Pogradec, 1 260 998 lekë.
Incomes from BonusesTë ardhura neto nga dietat për vitin 2017, shuma 28 708 lekë.
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e depozitës bankare në bankën Societe Generale Albania, 0 lekë.
2) Gjendja e depozitës bankare në Bankën Kombëtare Tregtare, 0 lekë.
3) Gjendja e depozitës bankare në Tirana Bank, 75 337.83 lekë. Të ardhurat janë siguruar nga puna si administrator i UK sh.a, Pogradec dhe dietat për vitin 2017.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka