Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 699 935 Lekë.
2) Të ardhura nga paga si Lektor pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës , shuma 66 935 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës në një bankë të nivelit të dytë është – 341 184 Lekë.
2) Overdraft në shumën 400 000 Lekë në një bankë të niveli të dytë. Detyrimi i shlyer për vitin 2018 është 58 816 Lekë dhe gjendja e detyrimit të mbetur të palikuiduar është 341 184 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 58 816 Lekë si shlyerje e overdraftit të marrë në një bankë të nivelit të dytë në shumën 400 000 Lekë.