Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME




DEKLARATA FILLESTARE





TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe shpërblime, 1 717 865 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si Drejtore e Bibliotekës Publike Durrës, 678 060 lekë.
2) Djali, të ardhura nga paga si Specialist pranë Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Tiranë, 500 140 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga veprimtaria person fizik, 1 099 402 lekë.
4) Djali, shitur veturë tip Skoda Octavia, 1 600 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Gjendja e kursimeve, shtuar me 1 500 000 lekë, duke shkuar në vlerën 4 690 000 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 5 214 842 lekë për kredi bankare.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës më 31.12.2015, 119 970 lekë, në të cilën është marrë overdraft 341 000 lekë.
4) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës më 31.12.2015, 120 651 lekë.
5) Djali, gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës më 31.12.2015, 1 011 lekë.
6) Djali, shitur veturë tip Skoda Octavia, 1 600


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Detyrime të paguara në vlerën -517 855 lekë për kredi bankare.