Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga (qershor - nëntor 2016, paga e dhjetorit është paguar në janar 2017.), 721 906 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura si anëtar i Bordit Botues të revistës Kuvendi Popullor, 25 500 lekë.
2) Të ardhura nga pjesëmarrja në këshilla (qershor - dhjetor 2016.), 102 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë më 04.07.2016, pakësuar me 2 000 euro pas tërheqjes cash për shpenzime për arsimin e vajzës si edhe komisione për mbajtje llogarie, gjendja 3 835 euro.
2) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, tërheqje cash në vlerën 200 000 lekë për shpenzime familjare, 21 824 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka