Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto nga paga (qershor - nëntor 2016, paga e dhjetorit është paguar në janar 2017.), 721 906 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of Boards
1) Të ardhura si anëtar i Bordit Botues të revistës Kuvendi Popullor, 25 500 lekë.
2) Të ardhura nga pjesëmarrja në këshilla (qershor - dhjetor 2016.), 102 000 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë më 04.07.2016, pakësuar me 2 000 euro pas tërheqjes cash për shpenzime për arsimin e vajzës si edhe komisione për mbajtje llogarie, gjendja 3 835 euro.
2) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, tërheqje cash në vlerën 200 000 lekë për shpenzime familjare, 21 824 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka