Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 934 808 nga paga për vitin 2019.
2) Të ardhura në vlerën 45 000 Lekë si dieta për shërbimet e bëra.
3) Të ardhura në vlerën 18 454 Lekë nga Helvetas Swiss për pjesmarrje në brain storming në përgatitjen e termave të performancës.
4) Të ardhura në vlerën 1 215 Euro si rimbursim të shpenzimeve të udhëtimit.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, të ardhura bruto në vlerën 3 051 347 Lekë nga paga për vitin 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare me gjendje 1 608 882 Lekë.
2) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 50 000 Lekë.
3) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 1 000 Euro.
4) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, pronar 100% të pasurisë së paluajtshme në Tiranë, apartament me sipërfaqe 212 m2 të blerë sipas Kontratës së Shitjes datë 23.04.2019 dhe Kontratës së Porositjes datë 07.09.2017, me vlerë 119 600 Euro. Kontrata fillestare e Porosisë është lidhur në datë 25.03.2011 por është revokuar në datë 06.09.2017. Burimi i të ardhurave për likuidimin e detyrimit është nga kursimet dhe kredi bankare.
5) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, pronar 100% të pasurisë së paluajtshme, garazh me sipërfaqe 30 m2 në Tiranë të blerë sipas Kontratës së Shitjes datë 23.04.2019 dhe Kontratës së Porositjes datë 07.09.2017, me vlerë 6 000 Euro. Kontrata fillestare e Porosisë është lidhur në datë 25.03.2011 por është revokuar në datë 06.09.2017. Burimi i të ardhurave për likuidimin e detyrimit është nga kursimet dhe kredi bankare.
6) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, llogari bankare me gjendje 1 221 367 Lekë.
7) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, llogari bankare me pjesë takuese 50% dhe me gjendje 7 359 Lekë.
8) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, llogari bankare me gjendje 20 000 Lekë.
9) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, llogari bankare me gjendje 0 Lekë.
10) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, kredi bankare për të cilën ka likuiduar gjatë 2019 shumën 989 718 Lekë dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 10 225 536.49 Lekë.
11) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, Kontratë Porosie datë 07.09.2017 për të cilën ka likuiduar këstin e fundit të detyrimit në shumën 13 200 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, shpenzuar shumën 989 718 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare për vitin 2019.
2) Bashkëjetuesi, Z. Aristotel Kito, shpenzuar shumën 13 200 Euro si shlyerje të detyrimit të mbetur për Kontratën e Porosisë datë 07.09.2017.