Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 547 064 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Kamëz për periudhën Gusht 2019- Dhjetor 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Nazife Suli, të ardhura në vlerën 209 000 Lekë nga paga pranë shoqërisë Aurora Group Sh.p.k, për periudhën Gusht 2019- Dhjetor 2019.
2) Djali, Z. Saimir Suli, të ardhura në vlerën 423 724 Lekë nga paga si specialist pranë shoqërisë KESH Sh.a.
3) Bashkëshortja e djalit, Z. Saimir Suli, të ardhura në vlerën 330 278 Lekë nga paga si specialiste pranë Bashkisë Tiranë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje 340 818.29 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë me burim të ardhura nga paga.
2) Gjendje 160 Euro në 31.12.2019, të llogarisë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, të pandryshuar për vitin 2019.
3) Djali, Z. Saimir Suli, llogari rrjedhëse me gjendje 211 572.25 Lekë në 31.12.2019
4) Djali, Z. Saimir Suli, llogari rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 35 855.98 Lekë në datën 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka