Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 547 064 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Kamëz për periudhën Gusht 2019- Dhjetor 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Nazife Suli, të ardhura në vlerën 209 000 Lekë nga paga pranë shoqërisë Aurora Group Sh.p.k, për periudhën Gusht 2019- Dhjetor 2019.
2) Djali, Z. Saimir Suli, të ardhura në vlerën 423 724 Lekë nga paga si specialist pranë shoqërisë KESH Sh.a.
3) Bashkëshortja e djalit, Z. Saimir Suli, të ardhura në vlerën 330 278 Lekë nga paga si specialiste pranë Bashkisë Tiranë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje 340 818.29 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë me burim të ardhura nga paga.
2) Gjendje 160 Euro në 31.12.2019, të llogarisë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, të pandryshuar për vitin 2019.
3) Djali, Z. Saimir Suli, llogari rrjedhëse me gjendje 211 572.25 Lekë në 31.12.2019
4) Djali, Z. Saimir Suli, llogari rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 35 855.98 Lekë në datën 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka