Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga funksioni si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 2 107 912 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Overdraft për kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, me limit kreditimi 500 000 Lekë, i ndryshuar limiti i kreditit sipas Kontratës datë 01.12.2017 në shumën 300 000 lekë. Detyrimi i shlyer për vitin 2018, shuma 17 832.33 Lekë, detyrimi i mbetur i pashlyer, 123 562.16 Lekë.
2) Overdraft page në një bankë të nivelit të dytë, me limit kreditimi 1 000 000 Lekë. Detyrimi i shlyer për vitin është në shumën 690.08 Lekë, detyrimi i mbetur i palikuiduar, 20 448.81 Lekë.
3) Kredi konsumatore të marrë në datën 12.12.2017 në një bankë të nivelit të dytë, 500 000 Lekë, me afat shlyerje 3 vite dhe me këst mujor 15 392.88 Lekë. Likuiduar shuma 155 509.13 Lekë si principal dhe shuma 29 205.43 Lekë si interesa. Gjendja e detyrimit të mbetur në 31 Dhjetor 2018 është 344 490.87 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzime për pagesë overdrafti në shumën 17 832.33 Lekë plus 690.08 Lekë
2) Shpenzuar për vitin 2018, shuma 184 714.56 Lekë, si principal dhe interesa të kredisë konsumatore të marrë në 12.12.2017 në shumën 500 000 Lekë.