Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga neto dhe shpërblime nga puna si administrator i Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, KESH sh.a për vitin 2017, shuma 3 480 153 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura neto të përfituara si shpërblim nga funksioni si anëtar i Komitetit Kombëtar të Digave të Mëdha, për vitin 2017, shuma 102 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesat bankare për vitin 2016, shuma 0.3 euro.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Anila Hetoja, të ardhura nga paga neto dhe shpërblime nga puna në Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, për vitin 2017, shuma 1 347 280 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Anila Hetoja, të ardhura nga interesat bankare, shuma 311.52 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Depozita bankare në Intesa Sanpaolo Bank është prishur dhe fondi 19 241.01 euro është përdorur për pagesa pjesore, për kontratë sipërmarrje (apartament + garazhe).
2) Depozita bankare në Credins Bank është prishur dhe fondi 18 378 euro është përdorur për pagesa pjesore, për kontratë sipërmarrje (apartament + garazhe).
3) Depozita bankare në Veneto Bank është prishur dhe fondi 17 994.49 euro është përdorur për pagesa pjesore, për kontratë sipërmarrje (apartament + garazhe).
4) Gjendja e depozitës bankare në Societe General është 17 906.14 euro.
5) Depozita bankare në ABI është prishur dhe fondi 17 859.26 euro është përdorur për pagesa pjesore, për kontratë sipërmarrje (apartament + garazhe).
6) Depozita bankare në Intesa Sanpaolo Bank është prishur dhe fondi 10 000 euro që ishte si pjesë takuese prej 50 % e depozitës + shtesa nga llogaria rrjedhëse po në këtë bankë, është përdorur për pagesa pjesore, për kontratë sipërmarrje (apartament + garazhe).
7) Depozita bankare në BKT (e përbashkët me bashkëshorten, 50 % secili) është prishur dhe fondi 28 799.93 euro është përdorur për pagesa pjesore, për kontratë sipërmarrje (apartament + garazhe).
8) Depozita bankare në Union Bank (e përbashkët me bashkëshorten, 50 % secili) është prishur dhe fondi 21 000 euro është përdorur për pagesa pjesore, për kontratë sipërmarrje (apartament + garazhe).
9) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Intesa Sanpaolo Bank është pakësuar në 42.2 euro.
10) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në RBC-Royal Bank of Canada është pakësuar në 15 628.8 CAD.
11) Bashkëshortët kanë deklaruar ndryshime gjendje depozite për shkak të pagesave për një Kontratë Sipërmarrje, por nuk kanë përshkruar Objektin e Sipërmarrës, Vlerën e të Drejtave Reale dhe palën Kontrakture në Sipërmarrje.
11) Gjendja e llogarisë së pagës në Intesa Sanpaolo Bank është pakësuar në 1 641 280.38 lekë.
12) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Intesa Sanpaolo Bank është pakësuar në 30 000.43 euro si rrjedhojë e pagesës pjesore për kontratë sipërmarrje (apartament + garazhe). Gjendja më 31.12.2016 ishte 43 828.6 euro).
13) Bashkëshortja, Znj. Anila Hetoja, gjendja e depozitës bankare me afat në Bankën Amerikane të Investimeve është 17 863.77 euro.
14) Bashkëshortja, Znj. Anila Hetoja, depozita bankare në Credins Bank është prishur dhe fondi 19 362 euro është përdorur për pagesa pjesore, për kontratë sipërmarrje (apartament + garazhe).
15) Bashkëshortja, Znj. Anila Hetoja, depozita bankare në Veneto Bank është prishur dhe fondi 17 873.78 euro është përdorur për pagesa pjesore, për kontratë sipërmarrje (apartament + garazhe).
16) Bashkëshortja, Znj. Anila Hetoja, gjendja e llogarisë së kursimit në Intesa Sanpaolo Bank në emër të vajzës, Znj. Ardea Hetoja është 10 693.27 lekë.
17) Bashkëshortja, Znj. Anila Hetoja, gjendja e llogarisë së pagës në BKT është 286 354.87 lekë.
18) Vajza, Znj. Arnela Hetoja, gjendja e llogarisë rrjedhëse në Intesa Sanpaolo Bank është 10 646.14 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka