Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 173)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Fatmira HAJDARI Gjyqtar Gjykata e Apelit
Fatos LULO Gjyqtar Gjykata Kushtetuese
Fatos QATO Gjyqtar Gjykata e Apelit
Fatri ISLAMAJ Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Apelit - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Fiqirete MULLAJ Gjyqtar Gjykata e Apelit
Flojera DAVIDHI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Flora HAJREDINAJ Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Florjan KALAJA Gjyqtar Gjykata e Larte Tirane
Flutura SKËNDERI Gjyqtar Gjykata e Apelit
Fran PRENDI Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Fuat VJERDHA Gjyqtar Gjykata e Apelit Shkoder
Gani DIZDARI Gjyqtar Gjykata Kushtetuese
Genci SINJARI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat - Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës
Genti DOKOLLARI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce
Genti SHALA Gjyqtar Gjykata e Apelit
Gentian HAMITI Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Gentian MEDJA Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Gentiana MUÇAJ Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Gjin GJONI Gjyqtar Gjykata e Apelit
Gramoz LEVANAJ Gjyqtar Gjykata e Apelit
Gurali BRAHIMLLARI Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Guxim ZENELAJ Gjyqtar Gjykata e Lartë
Hasan SELIMI Gjyqtar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër
Hysni DEMIRAJ Gjyqtar Gjykata e Apelit
Idriz MULKURTI Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Igerta HYSI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier
Iliba BEZATI Gjyqtar Gjykata e Apelit Vlorë
Ilir PANDA Gjyqtar Gjykata e Lartë
Ilir PËRDEDA Gjyqtar Gjykata e Rrethot Gjyqesor Lezhë
Ilir TOSKA Gjyqtar Gjykata e Apelit
Ilirinana OLLDASHI Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Ina RAMA Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë, Lushnjë
Irena BRAHIMI Gjyqtar Gjykata e Apelit Gjirokaster
Irena GJOKA Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Irena PLAKU Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce
Kastriot SELITA Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Apelit - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres
Klodian KURUSHI Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Klodiana VEIZI(MEMA) Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje - Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Lefter JAHAJ Gjyqtar Gjykata e Apelit
Liljana SULOLLARI (BAKU) Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda