Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga neto si anëtar i Gjykatës Kushtetuese, 1 896 470 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareVajza, Marsela Imeraj, të ardhura nga paga si avokate, 1 207 780 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja në llogarinë e pagës, në një bankë të nivelit të dytë, 80 000 lekë.
2) Gjendja në llogarinë e pagës, në një bankë të nivelit të dytë, 700 000 lekë.
3) Depozita në emër të vajzës, në një bankë të nivelit të dytë, 920 462 lekë.
4) Kredi në bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiar të pashlyer - 2 132 027 lekë, e marrë për blerje banese.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka