Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga neto si anëtar i Gjykatës Kushtetuese, 1 896 470 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateVajza, Marsela Imeraj, të ardhura nga paga si avokate, 1 207 780 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja në llogarinë e pagës, në një bankë të nivelit të dytë, 80 000 lekë.
2) Gjendja në llogarinë e pagës, në një bankë të nivelit të dytë, 700 000 lekë.
3) Depozita në emër të vajzës, në një bankë të nivelit të dytë, 920 462 lekë.
4) Kredi në bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiar të pashlyer - 2 132 027 lekë, e marrë për blerje banese.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka