Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë (01.01.2016 - 08.11.2016.), 1 172 372 lekë neto.
2) Të ardhura nga paga si gjyqtar pranë Gjykatës Apelit, Tiranë (08.11.2016 - 31.12.2016.), 203 999 lekë neto.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Të ardhura nga interesat e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, në emër të vajzës, 9.99 euro.
2) Bashkëshortja, Znj. Dezdemona Gaxha, të ardhura nga paga pranë RBAL, 2 501 711 lekë neto.
3) Bashkëshortja, Znj. Dezdemona Gaxha, të ardhura nga interesat e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 3.68 euro.
4) Bashkëshortja, Znj. Dezdemona Gaxha, të ardhura neto gjatë vitit 2016 nga investimi në bono thesari, 214 239 lekë.
5) Djali, Z. Kristi Gaxha, të ardhura nga interesat e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1.75 euro, gjendja më 31.12.2016 është 3 862 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e fondit të pensionit në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 60 000 lekë, të ardhura nga paga. Gjendja më 31.12.2016 është 196 123.37 lekë.
2) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 euro, llogaria është mbyllur dhe shuma ka kaluar në llogarinë e bashkëshortes.
3) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë në shumën 120 000 euro për shlyerjen e detyrimit ndaj shoqërisë për blerjen e ap.. Detyrimi i shlyer 6 617 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 88 931 euro.
4) Bashkëshortja, Znj. Dezdemona Gaxha, fond pensioni krijuar gjatë punësimit pranë Raiffeisen Bank me kontribut personal 60 000 lekë dhe 24 000 me kontributin e punëdhënësit, shtesë 84 000 lekë, gjendja më 31.12.2016 është 646 012 lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Dezdemona Gaxha, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogari page, pakësim 25 379 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Dezdemona Gaxha, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogari page, pakësim 14.48 euro.
7) Bashkëshortja, Znj. Dezdemona Gaxha, shlyer detyrimi dhe mbyllje e kartës së kreditit në një bankë të nivelit të dytë në shumën 7 100 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Dezdemona Gaxha,, shlyer detyrimi në një bankë të nivelit të dytë për pagesën me kartë krediti, 2 461.54 euro.
9) Bashkëshortja, Znj. Dezdemona Gaxha,, shlyer detyrimi në një bankë të nivelit të dytë për pagesën me kartë krediti, 13 556.47 lekë.
10) Djali, Z. Kristi Gaxha, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 1 000 lekë, transfertë nga prindërit. Gjendja më 31.12.2016 është 1 050 lekë.
11) Djali, Z. Kristi Gaxha, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 lekë pasi llogari është mbyllur dhe shuma ka kaluar në llogari të nënës znj. Dezdemona Gaxha.
12) Djali, Z. Kristi Gaxha, detyrime pranë një banke të nivelit të dytë për pagesa me kartë krediti, detyrimi i shlyer 160.96 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 112.71 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka