Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 2 956 097 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Albana Xhelilaj, të ardhura në vlerën 673 512 Lekë nga paga si Zv. Drejtore e Shkollës 9-Vjeçare “Shaqe Mazreku”, Durrës.
2) Djali, Z. Julian Xhelilaj, të ardhura në vlerën 1 214 619 Lekë nga paga si Përgjegjës Sektori në Autoritetin Portual Durrës.
3) Vajza, Znj. Blerina Xhelilaj, të ardhura në vlerën 36 672 Euro nga punësimi në Milano, Itali.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Depozitë bankare në një bankë të nivelit të dytë, e pandryshuar për vitin 2018.
2) Shtesë 102.17 Dollarë në gjendjen e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë.
3) Gjendje e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 4 728.23 Lekë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është 649 130.65 Lekë.
5) Gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 72 980.76 Lekë.
6) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është 84 928.18 Lekë.
7) Kredi hipotekore në vlerën 100 000 Euro të marrë në një bankë të nivelit të dytë në datën 19.04.2007, për të cilën në vitin 2018 është likuiduar detyrimi në vlerën 9 536.1 Euro dhe ka mbetur detyrimi i pashlyer në shumën 23 366.2 Euro.
8) Kredi bankare të marrë në datën 13.04.2018 në shumën 500 000 Lekë. Detyrimi i likuiduar është 304 143 Lekë, gjendja e mbetur e detyrimit të pashlyer është 195 857.55 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 9 536.1 Euro si shlyerje e principalit dhe interesa të kredisë hipotekore në shumën 100 000 Euro të marrë në 19.04.2007 pranë një banke të nivelit të dytë.
2) Shpenzuar shuma 304 143 Lekë si shlyerje e principalit dhe interesa të kredisë bankare të marrë në 13.04.2018 në shumën 500 000 Lekë.