Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura për vitin 2016 nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë, 948 558 lekë neto.
2) Të ardhura për vitin 2016 si gjyqtar i Gjykatës së Apelit, Tiranë, 180 482 lekë neto.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesat e depozitës bankare, 96.75 dollarë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Jonida Rystemaj, të ardhura nga paga dhe të ardhura të tjera nga puna (mbingarkesa), 1 167 810 lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Jonida Rystemaj, të ardhura nga bursa e fituar në kuadër të programit Civil Society Scholar Award, për kërkim shkencor e akademik në Gjermani për periudhën shtator - tetor 2016, 3 700 dollarë. Bursa nuk ka sjellë shtim të pasurisë por vetëm ka mbuluar shpenzimet e qëndrimit në Gjermani.
3) Bashkëshortja, Znj. Jonida Rystemaj, të ardhura nga pagesa nga Shkolla e Magjistraturës për botim në revistën shkencore të shkollës, 'Jeta jurdike', 23 562 lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Jonida Rystemaj, të ardhura si honorare për komision provimi pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive, 21 250 lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Jonida Rystemaj, të ardhura si honorare trajnimi nga Instituti i Kontabilistëve të miratuar, 31 875 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Jonida Rystemaj, të ardhura nga interesat bankare të depozitës 1-vjeçare, 33 832 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja cash, pakësim 2 690 000 lekë. Paratë janë këmbyer në euro dhe dollarë dhe janë depozituara në banka gjatë vitit 2016.
2) Gjendja cash, pakësim 1 350 dollarë. Paratë i janë shtuar depozitës bankare në po të njëjtën valutë gjatë vitit 2016.
3) Gjendja e depozitës bankare në bankë të nivelit të dytë, pas depozitimit në bankë të parave cash, 16 000 euro.
4) Gjendja cash, kursime nga paga dhe të ardhurat e tjera gjatë vitit 2016 nga deklaruesi dhe bashkëshortja, shtesë 200 000 lekë, pjesa takuese 50 %.
5) Bashkëshortja, Znj. Jonida Rystemaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, pakësim 91 353 lekë, pjesa takuese 50 %.
6) Gjendja e depozitës bankare me afat 1-vjeçar, shtesë 5 000 dollarë nga pakësimi i parave cash. Gjendja totale e depozitës, 20 256 dollarë.
7) Bashkëshortja, Znj. Jonida Rystemaj, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 lekë pasi depozita është mbyllur dhe shuma prej 15 000 eurosh ka kaluar në një depozitë të re po në të njëjtën bankë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka