Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura prej 1 494 228 lekë nga puna e deklarueses në pozicionin e gjyqtares.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhura prej 10 128 lekë në muaj nga pensioni familjar i fëmijëve.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraVazhdon detyrimi prej 500 000 lekë i mbetur pa u likuiduar sipas kontratës së Sipërmarrjes e datës 29.03.2010 për apartamentin e banimit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc